Chính Sách về Quyền Riêng Tư

Ngày Hiệu Lực: Ngày 1 tháng 5 năm 2018

 iBuys và các công ty con cũng như chi nhánh của tập đoàn (gọi chung là “iBuys”) tôn trọng các quan ngại của quý vị về quyền riêng tư. Chính Sách về Quyền Riêng Tư này mô tả các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về các cá nhân thông qua một số sản phẩm và dịch vụ, các trang web và ứng dụng trên thiết bị di động của chúng tôi, cách chúng tôi có thể sử dụng những thông tin đó, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với ai, và các lựa chọn có sẵn liên quan đến việc sử dụng thông tin của chúng tôi. Chính Sách về Quyền Riêng Tư cũng mô tả các biện pháp mà chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân, thời gian chúng tôi lưu trữ thông tin và cách các cá nhân có thể liên hệ với chúng tôi về các thực hành bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi và cách thực hiện các quyền của họ. 

Chính Sách về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập qua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các trang web và ứng dụng trên thiết bị di động của chúng tôi được liệt kê tại đây (gọi chung là “Các Dịch Vụ”). Nếu Các Dịch Vụ của chúng tôi có chính sách hoặc thông báo về quyền riêng tư riêng, chính sách hoặc thông báo đó sẽ được áp dụng thay vì chính sách này.

Nhấp vào một trong các đường dẫn dưới đây để đến phần được liệt kê:

 • Thông Tin Chúng Tôi Thu Nhận
 • Thu Thập Dữ Liệu Tự Động
  • Thông Tin Chúng Tôi Thu Nhận
  • Thu Thập Dữ Liệu Tự Động
 • Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Chúng Tôi Thu Nhận
 • Chia Sẻ Thông Tin
 • Chuyển Dữ Liệu
 • Các Quyền và Lựa Chọn của Quý Vị
 • Các Dịch Vụ Trực Tuyến Khác và Các Tính Năng của Bên Thứ Ba
 • Lưu Trữ Thông Tin Cá Nhân
 • Cách Chúng Tôi Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân
 • Thông Tin Cá Nhân của Trẻ Em
 • Cập Nhật Chính Sách về Quyền Riêng Tư của Chúng Tôi
 • Cách Liên Hệ Với Chúng Tôi

Thông Tin Chúng Tôi Thu Nhận

Liên quan đến việc quý vị sử dụng Các Dịch Vụ, quý vị có thể cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau. Các loại thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu nhận bao gồm:

 • Thông tin liên lạc, như tên, tên công ty, chức vụ, số điện thoại, mã zip hoặc mã bưu điện, địa chỉ email và địa chỉ thư tín;
 • Thông tin được sử dụng để tạo tài khoản trực tuyến của quý vị và các thông tin liên quan đến tài khoản khác (như tên người dùng và mật khẩu, các câu hỏi và câu trả lời bảo mật và bất kỳ thông tin nào quý vị lựa chọn để lưu trữ trong tài khoản của quý vị);
 • thông tin đăng ký sản phẩm, bao gồm số mẫu, số sê-ri, loại lắp đặt và ngày lắp đặt;
 • thông tin đăng ký và thiết lập sản phẩm, như tên/mô tả sản phẩm iBuys của quý vị, địa điểm quý vị lắp đặt sản phẩm, và các điều chỉnh quý vị thực hiện cho việc thiết lập sản phẩm;
 • thông tin kỹ thuật về sản phẩm iBuys của quý vị, như mẫu sản phẩm, số sê-ri, mã vạch và phiên bản phần mềm;
 • thông tin về các cấu hình sản phẩm iBuys của quý vị, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn về các thông số, cài đặt của bình nước nóng lạnh và bình đun nước hoặc thiết bị xử lý nước (bao gồm nhiệt độ, tốc độ quạt, điện áp và thông tin bơm), tình trạng hoạt động, thông tin về thời gian hoạt động, thông tin về rò rỉ, lịch sử hỏng hóc và các thông báo về dịch vụ;
 • thông tin thanh toán, như tên, địa chỉ gửi hóa đơn và thông tin chi tiết về thẻ thanh toán (bao gồm số thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật), những thông tin được bộ phận xử lý thanh toán bên thứ ba thay mặt cho chúng tôi thu thập và lưu trữ;
 • độ tuổi, ngày sinh, và số nhận dạng liên bang, quốc gia hoặc chính phủ cung cấp;
 • các thông tin chi tiết mà quý vị cung cấp thông qua các cuộc thi và khảo sát;
 • thông tin có trong các bình luận bài đăng trên blog hoặc nhận xét sản phẩm mà quý vị gửi;
 • thông tin truyền thông xã hội, như việc xử lý, nội dung và dữ liệu khác trên truyền thông xã hội được chia sẻ với chúng tôi thông qua các tính năng của bên thứ ba mà quý vị sử dụng trên Các Dịch Vụ của chúng tôi (như các ứng dụng, công cụ, các dịch vụ thanh toán, các ứng dụng nhỏ và phần bổ trợ được cung cấp bởi các dịch vụ truyền thông xã hội như Facebook, Google+, Instagram, LinkedIn, Twitter, và YouTube) hoặc được đăng trên các trang truyền thông xã hội (như trang truyền thông xã hội của chúng tôi hoặc các trang khác mà chúng tôi có thể truy cập);
 • thông tin cá nhân khác có trong nội dung mà quý vị gửi, như thông qua tính năng “Liên Hệ Với Chúng Tôi” hoặc các công cụ hỗ trợ khách hàng, các chương trình Giới Thiệu đến Bạn Bè, Cổng Thông Tin Nhà Thầu iBuys, Cổng Thông Tin Doanh Nghiệp, Đăng Ký Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, LochinvarU và Trung Tâm Nguồn Lực Quảng Cáo; và
 • thông tin quý vị gửi liên quan đến cơ hội nghề nghiệp tại iBuys, như thông tin liên lạc chi tiết, thông tin trong sơ yếu lý lịch của quý vị và thông tin chi tiết về việc làm hiện tại của quý vị.

Quý vị không phải cung cấp những thông tin này, nhưng nếu quý vị chọn không cung cấp thông tin, chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị một số Dịch Vụ nhất định và các tính năng liên quan.

Thu Thập Dữ Liệu Tự Động

Khi quý vị sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc mở email của chúng tôi, chúng tôi có thể thu nhận thông tin bằng các phương tiện tự động, như các cookie của trình duyệt, Flash cookie, web beacon, các thiết bị định danh, nhật ký máy chủ và các công nghệ khác. Các thông tin chúng tôi có được bằng cách này có thể bao gồm địa chỉ IP của quý vị, tên miền, các thiết bị định danh gắn với thiết bị của quý vị, loại và tính năng của thiết bị và hệ điều hành, tính năng duyệt web, ngôn ngữ ưu tiên, dữ liệu theo luồng, tương tác của quý vị với Các Dịch Vụ của chúng tôi (như các trang web mà quý vị truy cập, các đường dẫn mà quý vị nhấp vào và các tính năng mà quý vị sử dụng), các trang web dẫn hoặc giới thiệu quý vị đến Các Dịch Vụ của chúng tôi, thời gian và ngày truy cập Các Dịch Vụ của chúng tôi và những thông tin khác về việc quý vị sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin về vị trí địa lý chính xác của quý vị và những thông tin khác liên quan đến vị trí của quý vị thông qua GPS, Bluetooth, tín hiệu WiFi và các công nghệ khác cho những mục đích nhất định được liệt kê dưới đây, để cung cấp cho quý vị Các Dịch Vụ của chúng tôi. Thiết bị của quý vị có thể gửi thông báo cho quý vị khi Các Dịch Vụ muốn thu thập vị trí địa lý chính xác của quý vị.

“Cookie” là một tệp văn bản mà các trang web gửi đến máy tính của người truy cập hoặc thiết bị kết nối Internet để nhận diện trình duyệt của người truy cập hoặc lưu trữ thông tin hay cài đặt trong trình duyệt. “Flash cookie”, còn được gọi là đối tượng chia sẻ cục bộ, có chức năng giống với cookie của trang web để cá nhân hóa trải nghiệm của người dùng trên các trang web sử dụng Adobe Flash Player. “Web beacon”, còn được gọi là thẻ Internet, thẻ điểm ảnh hoặc GIF rõ ràng, liên kết các trang web với máy chủ của web và các cookie của chúng và có thể được sử dụng để truyền tải thông tin thu thập được thông qua các cookie trở lại máy chủ của web. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể sử dụng beacon trong email để giúp chúng tôi theo dõi tỷ lệ phản hồi, nhận diện khi email của quý vị được truy cập hoặc chuyển tiếp, và cho các mục đích khác được liệt kê dưới đây.

Các công nghệ này giúp chúng tôi (1) ghi nhớ thông tin của quý vị để quý vị không phải nhập lại thông tin; (2) theo dõi và hiểu cách quý vị sử dụng và tương tác với Các Dịch Vụ; (3) điều chỉnh Các Dịch Vụ phù hợp với các ưu tiên của quý vị; (4) đánh giá tính khả dụng của Các Dịch Vụ; (5) hiểu tính hiệu quả của các hoạt động truyền thông của chúng tôi; và (6) để quản lý và nâng cao Các Dịch Vụ.

Trong phạm vi pháp luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ cần có sự chấp thuận của quý vị trước khi đặt cookie hoặc các công nghệ khác lên máy tính của quý vị. Quý vị có thể ngăn một số loại cookie nhất định tải về máy tính của quý vị bằng cách chọn các cài đặt thích hợp trên trình duyệt web của quý vị. Hầu hết các trình duyệt web sẽ cho quý vị biết cách ngừng chấp nhận cookie trình duyệt mới, cách nhận được thông báo khi quý vị nhận một cookie trình duyệt mới và cách gỡ các cookie hiện có. Quý vị có thể tìm thấy cách thực hiện các điều trên cho trình duyệt cụ thể của quý vị bằng cách nhấp vào nút “trợ giúp” trên bảng chọn trình duyệt của quý vị hoặc bằng cách truy cập. Thông thường, không thể kiểm soát, xóa hoặc gỡ các flash cookie thông qua cài đặt trình duyệt của quý vị mà phải thông qua cài đặt Adobe Flash Player. Để quản lý các flash cookie mà chúng tôi có thể sử dụng trên các trang web nhất định theo thời gian, quý vị có thể truy cập trang web Hỗ Trợ Adobe Flash Player có tại đây Ngoài ra, các cài đặt thiết bị di động của quý vị có thể cho phép quý vị ngăn các nền tảng ứng dụng trên điện thoại di động (như Apple và Google) chia sẻ thông tin nhất định được thu nhận bằng các phương tiện tự động của các nhà phát triển và điều hành ứng dụng như chúng tôi. Các Dịch Vụ của chúng tôi không được thiết kế để phản hồi các tín hiệu “không theo dõi” nhận được từ các trình duyệt. Vui lòng lưu ý rằng, nếu không có các cookie hoặc công cụ tự động khác mà chúng tôi sử dụng để thu thập loại dữ liệu này (như dữ liệu vị trí địa lý), quý vị không thể sử dụng tất cả các tính năng của Các Dịch Vụ của chúng tôi.

DANH MỤC

Call Now Button